ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩ
SCIENTIFIC ACTIVITIES

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Πληροφορική

(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση
(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ (διαθέσιμο στο εαρινό)

Guest Editor (currently)

Special Issue Int. Journal of Internet Marketing and Advertising
Submission of papers: 27 March, 2015
Notification of acceptance: 30 June, 2015

Special Issue Int. Journal of Technology Marketing
Submission of papers: 15 February, 2015
Notification of acceptance: 15 April, 2015

Special Issue Int. Journal of Electronic Marketing and Retailing
Submission of papers: 1 January, 2016
Notification of acceptance: 31 March, 2016

Special Issue on "E-marketing and digital marketing developments"published in Journal of Marketing Vistas
Vol.3, No.2 July-Dec. 2013
Download the Editorial

Conference Organization

Conference co-Chair of the 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues (3rd ICCMI 2015) that is to be held in London, UK, on June 30 to July 3, 2015.

ICCMI 2014

ICCMI 2012

 

10131 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Θ
10132 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19-1-2015

Οι βαθμολογίες της B εξέτασης του εργαστηρίου είναι εδώ: ( http://vavel.noc.teithe.gr/~casim/ba8moibexetashs.pdf )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15-1-2015

Οι βαθμολογίες της εξέτασης του εργαστηρίου είναι εδώ: ( http://vavel.noc.teithe.gr/~casim/EFARMOGESHY.pdf ) )
Για όσους κόπηκαν, η επαναληπτική εξέταση είναι Παρασκευή 16-1-2015 στις 13:00 στο εργαστήριο 115.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09-12-2014

Η εξέταση του εργαστηρίου του Μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 στην αίθουσα 118 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα προσέλευσης του κάθε φοιτητή. Οι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων που το χρωστούν θα ενημερώσουν στις 10 Ιαν 2015 με e-mail ότι σκοπεύουν να εξεταστούν και θα προσέλθουν την Τρίτη 13 Ιαν 2014 στις 10:00 π.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17-10-2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17-10-2014

Οι φοιτητές καλούνται να κατεβάσουν τα αρχεία των εκφωνήσεων των ασκήσεων από εδώ: ( http://moodle.teithe.gr/ )
Ζητήθηκαν:

1). Ποιοι είναι οι απαγ. χαρακτ. στα windows και γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ονοματολογία αρχείων και φακέλων.
2). Θα γίνουν οι ασκήσεις 4 (ερωτήματα 10-30) και 5 (όλα τα ερωτήματα) από το αρχείο μορφοποίηση παραγράφου, οι ασκήσεις 4 (ερωτήματα 10-19) και 5 (όλα τα ερωτήματα) από το αρχείο μορφοποίηση σελίδας, καθώς και η ολοκληρωμένη άσκηση word 6.
Παράδοση μέχρι τις 10 Ιαν 2015 στο e-mail του διδάσκοντα.

Σκοπός του μαθήματος
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να περιγράψει το υπολογιστικό σύστημα, να εξηγήσει τις λειτουργίες του και να δώσει στους νέους φοιτητές την δυνατότητα να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες στην χρήση του. Επίσης να παρέχει στους φοιτητές τις κατάλληλες γνώσεις σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών στην εργασία και την καθημερινή ζωή.
Οι στόχοι του μαθήματος αφορούν τα εξής:
- την ικανότητα διάκρισης μεταξύ δεδομένων και πληροφοριών
- εξοικείωση με τις διάφορες κατηγορίες των υπολογιστών
- γνώση των βασικών στοιχείων και λειτουργιών του συστήματος του υπολογιστή: εισόδου, επεξεργασίας, εξόδου και αποθήκευσης
- κατανόηση των βασικών τύπων δευτερεύουσας αποθήκευσης: σκληρός δίσκος, οπτικός δίσκος κ.α.
- κατανόηση των κατηγοριών του λογισμικού
- γνώση των βασικών λειτουργιών του λειτουργικού συστήματος
- εκτίμηση της σπουδαιότητας της δικτύωσης και των επικοινωνιών δεδομένων
- χρήση και πρακτική των κυρίων υπηρεσιών του Internet
- επεξεργασία κειμένου με τη βοήθεια κειμενογράφου
- κατανόηση και πρακτική των βασικών χαρακτηριστικών των συστημάτων επεξεργασίας κειμένου
- δημιουργία και μορφοποίηση πινάκων και γραφημάτων σε λογιστικά φύλλα εργασίας
- εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων εργασίας

Περιγραφή Μαθήματος

Θεωρία:
• Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των υπολογιστών
• Αρχιτεκτονική και κατηγορίες υπολογιστών
• Περιγραφή και λειτουργία του υπολογιστή
• Η φυσική σύνθεση του υπολογιστή (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, μνήμη, υποσύστημα εικόνας, υποσύστημα αποθήκευσης, μονάδες εισόδου/εξόδου)
• Οι περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμηχανήματα, κάρτες ελέγχου, μονάδες UPS)
• Αποθηκευτικά μέσα (μαγνητικοί δίσκοι, οπτικοί δίσκοι και φορητές μνήμες)
• Το λογικό μέρος του υπολογιστή, Λειτουργικά Συστήματα
• Λογισμικό Εφαρμογών
• Βασικές έννοιες στη διαχείριση δεδομένων. Επικοινωνίες, δίκτυα δεδομένων και συσκευές επικοινωνίας (κάρτες δικτύου, modems, routers)
• Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του
• Η τεχνολογία στην καθημερινότητα, ηλεκτρονική ζωή & gadgets
• Πληροφορική, Κοινωνία και Τουρισμός

Εργαστήριο:
1. Χρήση υπολογιστή και βασικών περιφερειακών μονάδων
• Εγκατάσταση και λειτουργία του υπολογιστή
• Εγκατάσταση και χρήση περιφερειακών μονάδων (εκτυπωτή, σαρωτή, αποθηκευτικών μέσων & οπτικοακουστικών μέσων)

2. Εργασίες του Λειτουργικού Συστήματος (ΛΣ)
• Οι βασικές εργασίες του ΛΣ
• Διαχείριση αρχείων
• Χρήση τοπικού δικτύου
• Πρόσθετες δυνατότητες του ΛΣ

3. Επεξεργασία Κειμένου
• Σύνταξη κειμένου – Ορθογραφικός έλεγχος
• Μορφοποίηση και εκτύπωση εγγράφου
• Πίνακες και εργασίες πινάκων
• Παρεμβολή εικόνων σε κείμενο

4. Υπολογιστικά Φύλλα Εργασίας (ΦΕ)
• Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του υπολογιστικού φύλλου εργασίας (ΦΕ)
• Πίνακες στο φύλλο εργασίας
• Μορφοποίηση περιεχομένου και εμφάνισης κελιών, γραμμών και στηλών
• Τύποι και Συναρτήσεις
• Γραφήματα εργασίας
• Εργασίες εκτύπωσης ΦΕ


Το εργαστήριο περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων στα παραπάνω. Οι φοιτητές χρειάζεται να έχουν μαζί τους ένα memory stick.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Η θεωρία του μαθήματος διδάσκεται κάθε Τρίτη (αίθουσα 118) ενώ γίνονται και εργαστήρια όπου οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται την Τρίτη από το πρωί μέχρι τις 16:45.

Τόπος
Αίθουσα 118 (Θ+Εργ.1-4)

Δικαίωμα εξέτασης
Δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνον όσοι φοιτητές δήλωσαν το εργαστήριο και τη θεωρία στη δήλωση μαθημάτων που έκαναν στην αρχή του εξαμήνου και ειδικά για το εργαστήριο έχουν και επάρκεια παρακολούθησης.

Διαλέξεις
Το υλικό των διαλέξεων θα μπορούν οι φοιτητές/τριες να το βρουν στο
moodle του ΤΕΙΘ.

Ύλη Θεωρίας και εργαστηρίου
Η ύλη για το εργαστήριο είναι όλες οι ασκήσεις που έγιναν μέσα στο εργαστήριο. Από τα διαθέσιμα βιβλία οι φοιτητές θα μπορέσουν επικουρικά να βοηθηθούν.
Δυστυχώς ένα βιβλίο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τελείως το εργαστηριακό μέρος.

Για τη Θεωρία δίδονται επιπλέον και οι σημειώσεις του διδάσκοντα υπό μορφή .pdf αρχείου στο moodle του ΤΕΙΘ.


Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
Τρίτη 10:00-11:30 στο γραφείο του κ. Ασημακόπουλου
.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007 (Περιέχει Windows 7)
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18115
Έκδοση: 1η έκδ./2010
Συγγραφείς: Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι.,Καρολίδης Δημήτριος Α.
ISBN: 978-960-6789-09-0
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ

7+1: WINDOWS 7, OFFICE 2007
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 28019
Έκδοση: 1η/2010
Συγγραφείς: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ISBN: 978-960-332-207-8
Τύπος: Σύγγραμμα

¶ΛΛΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM, ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ, 2007, JOYCE COX, CURTIS FRYE, STEVE LAMBERT, JOAN PREPPERNAU, KATHERINE MURRAY, ISBN: 978-960-461-087-7, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
2. Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL (Windows 7 - Office 2007), 2010, Ξαρχάκος Κ., Καρολίδης Δ., ISBN: 978-960-6789-08-3, Εκδότης Κ. ΞΑΡΧΑΚΟΣ
3. Πλήρης Οδηγός του Ελληνικού Microsoft Office 2007, ISBN: 9789603876243, E. Bott - Woody Leonhard, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ


Alexander   Technological Educational Institute of Thessaloniki
  Dr. Costas Assimakopoulos | Web Page
  BIO | PUBLICATIONS | PROJECTS | CONTACTS

IMPORTANT LINKS