ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Category: Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Wednesday 25, April 2012 14:06

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής σε συνεργασία με το ΕΛ.IΝ.Υ.Α.Ε. διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας»

στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Τσιούμης» του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής, 14-17 Μαΐου 2012.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν για όλους τους ενδιαφερομένους.
Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής με προϋπόθεση την παρακολούθηση τουλάχιστον μιας ολοκληρωμένης ενότητας του σεμιναρίου.