ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Friday 12, July 2013 15:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ., 2, εδάφιο α) του νόμου 4076/2012, (όπως αντικατέστησε το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 4009/11) «Ο Κοσμήτορας εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται από τον Πρύτανη» και σύμφωνα με  το ίδιο άρθρο, εδάφιο γ’) «Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων».

Υποψήφιοι για τη θέση του Κοσμήτορα είναι οι κ.κ Κωνσταντίνος-Βασίλειος Κατσάμπαλος, Καθηγητής Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων στις εκλογές της 18ης Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα επαναληφθεί στις 19 Ιουλίου 2013. Σε περίπτωση που και η δεύτερη εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα επαναληφθεί στις 22 Ιουλίου 2013. Σε περίπτωση, τέλος, που και η τελευταία ψηφοφορία αποβεί άγονη, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη του Κοσμήτορα.

Σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να έχετε επικαιροποιημένη την ιδρυματική ηλεκτρονική σας διεύθυνση ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Η συμμετοχή σας στην ψηφοφορία της 18ης Ιουλίου 2013 είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν οι επαναληπτικές ψηφοφορίες.

Η Τριμελής Επιτροπή για την ανάδειξη
Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η Πρόεδρος
Ουρανία Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Πρόεδρος

Τα μέλη

Αναστασία Λαδά-Χατζοπούλου

Απόστολος Αρβανίτης

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Χρυσάνθη Καπράγκου