Πραγματοποίηση στην Ιαπωνία του 2nd Global Study Program στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με το Chiba University της Ιαπωνία


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Friday 11, September 2015 16:45

Σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα των 15 φοιτητών, διαφόρων Τμημάτων του ΑΠΘ, με τους συνοδούς τους κκ Ελένη Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και Κωνσταντίνου Τοκμακίδη, καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, επέστρεψαν από το εκπαιδευτικό τους ταξίδι στο Chiba University στην Ιαπωνία. Ο σκοπός του προγράμματος στο Chiba University ήταν η υλοποίηση για δεύτερη χρονιά του Global Study Program, με παρακολούθηση, μαζί με τους Ιάπωνες φοιτητές, διαλέξεων, ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες πεδίου και παρουσίαση εργασιών σε workshops, στο πεδίο του φετινού θέματος που ήταν το Revitalization of Local Communities: The Future of Community-Based Development (CBD).
Σημειώνεται ότι δράση υποστηρίχτηκε από το ΑΠΘ και ειδικά τον ΕΛΚΕ, την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και από 10 ιαπωνικές κρατικές φοιτητικές υποτροφίες JASSO,.
Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά η διοργάνωση του ελληνοιαπωνικού προγράμματος θα γίνει από το Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

authchiba.org/summer-2015