Ανακήρυξη υποψηφίων Προέδρων ή/και Αναπληρωτών/Αναπληρωτριών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Friday 17, June 2022 13:18

Πίνακας υποψηφιοτήτων (κάντε κλικ)