Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, με ετήσια θητεία από 01.09.2023


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Thursday 22, June 2023 15:02

 

 

 

*Για την εκπροσώπηση των μελών Ε.Τ.Ε.Π, δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες.