Δραστηριότητες


Εκθεση Πατιας

2008, Πολυτεχνική Σχολή : Στατιστικά στοιχεία, Διαπιστώσεις, Προτάσεις

[ αρχείο ]
 
  • Παράρτημα Α : Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στο Α.Π.Θ. [ αρχείο ]
  • Παράρτημα Β : Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα [ αρχείο ]
  • Παράρτημα Γ : Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα [ αρχείο ]
  • Παράρτημα Δ : Μοντέλα εκπαίδευσης μηχανικών διεθνώς [ αρχείο ]
  • Παράρτημα Ε : Αγορά εργασίας μηχανικών [ αρχείο ]
  • Παράρτημα ΣΤ : Δομή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες [ αρχείο ]
  • Παράρτημα Ζ : Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 [ αρχείο ]
  • Παράρτημα Η : Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία – Εθνικοί δείκτες [ αρχείο ]
  • Παράρτημα Θ : Παράδειγμα ανάλυσης της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα της ειδικότητας αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών [ αρχείο ]
  • Παράρτημα Ι : Πηγές δεδομένων και μεθοδολογικά εργαλεία [ αρχείο ]
Ερευνα ΠΣ

2008, H Έρευνα στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

[ αρχείο ]

Πολυμηχανο Περιοδικο Τ21

2008, Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο, περιοδικό "Πολυμήχανο", τεύχος 21, Απρίλιος 2008

[ αρχείο ]
Βιβλιογραφια ΑΠΘ

2007, Βιβλιογραφία Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

[ αρχείο ]
50 Χρονια ΠΣ

2005, 50 Χρόνια Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

[ αρχείο ]