Βιβλιογραφικό Υλικό

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΘ

 • 2005, Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης ΑΠΘ 2006-2015 [ αρχείο ]
 • 2006, Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης ΑΠΘ 2006-2015 Σύνοψη [ αρχείο ]
 • 2005, Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης ΑΠΘ 2006-2015 Παράρτημα [ αρχείο ]
 • 2004 Παρατηρητήριο ΑΠΘ : Έρευνα [ αρχείο ]
 • 2004 Παρατηρητήριο ΑΠΘ : Παρουσίαση [ αρχείο ]

ΕΡΕΥΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΘ


ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • 2007, ΥΠΕΠΘ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και δια-βίου μάθηση", Προγραμματική περίοδος 2007-2013, Επίσημη υποβολή [ αρχείο ]   [ WWW ]
 • 2007, Στατιστικά Προτιμήσεων Επιτυχοντων [ αρχείο ]
 • Ενημερωτικό Δελτίο Ποσοτικών Στοιχείων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ακ.Ετους 2004-05 [ αρχείο ]
 • 2002, Συγκριτικά Διεθνή Δεδομένα Ανωτατης Εκπαιδευσης ΥΠΕΠΘ [ αρχείο ]
 • Τμήματα Πανεπιστημίων [ αρχείο ]

ΥΠΕΠΘ: Δεδομένα ΑΕΙ 2004-2005

 • Αριθμός Διδασκόντων κατα Ίδρυμα_Φύλο_Κατηγορία [ αρχείο ]
 • Αριθμός Διδασκόντων κατα Ίδρυμα_Φύλο_Κατηγορία_Καθεστώς Απασχόλησης [ αρχείο ]
 • Αριθμός ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού κατα Ίδρυμα_Φύλο_Καθεστώς Απασχόλησης [ αρχείο ]
 • Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών κατα Βαθμίδα_Φύλο_Ίδρυμα [ αρχείο ]
 • Αριθμός Φοιτητών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ISCEDSA κατα Χώρα Υπηκοότητας [ αρχείο ]
 • Γενικά Σύνολα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων [ αρχείο ]
 • Σύνθεση Φοιτητικού Δυναμικού κατα Ίδρυμα [ αρχείο ]

ΥΠΕΠΘ: Δεδομένα ΤΕΙ 2004-2005


ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • 2008, Chadjipadelis, Τh., Ranking Scheme and Greek Public Universities [ αρχείο ] [ WWW ]
 • 2008, Παπαγιαννάκης, Λ., Πανεπιστήμιο και Αγορα Εργασίας, Υπερβάλλουσα προσφορά ή ανεπαρκής Ζήτηση [ αρχείο ]
 • 2006, Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία, Η Απασχολησιμότητα των Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα [ αρχείο ] [ WWW ]
 • 2006, Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία, Επαγγέλματα και απασχόληση [ αρχείο ] [ WWW ]
 • 2006, ΕΛΙΑΜΕΠ, Η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα, στο νεο ευρωπαϊκο και διεθνές περιβάλλον [ αρχείο ]
 • 2006, ΕΛΙΑΜΕΠ, Αναλυτική Περιγραφή εργαστηρίων και εξοπλισμού Πολυτεχνικών Σχολών [ αρχείο ]
 • 2006, Μουσάς, Ξ., Η έρευνα στην Ελλάδα [ αρχείο ] [ WWW ]
 • 2005, Πατιάς, Π., “Οι πενταετείς σπουδές του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και το Ευρωπαϊκό τοπίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης”, Δελτίο Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Β. Ελλάδας, Τεύχος 1, 2005 [ αρχείο ]
 • 2003, Αλεξόπουλος, Κ., 2003, “Ο Διπλωματούχος Μηχανικός στη σύγχρονη κοινωνία. Παιδεία και Επάγγελμα”, Πρακτικά Ημερίδας "Παιδεία και η Άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού προς το Δημόσιο όφελος", ΤΕΕ-ΕΜΠ, 23-25/6/2003 [ αρχείο ] [ WWW ]

ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

 • 2007, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 2435, Οι Έλληνες Μηχανικοί Σήμερα [ αρχείο ]
 • 2007, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 2423, Απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση [ αρχείο ] [ WWW ]
 • 2007, Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Α [ αρχείο ] [ WWW ]
 • 2007, Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Β [ αρχείο ] [ WWW ]
 • 2007, Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Γ [ αρχείο ] [ WWW ]
 • 2004, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 2319, Ερευνα του ΣΕΒ [ αρχείο ] [ WWW ]
 • 2004 Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 2312, Οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις [ αρχείο ]

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ