Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο STI-EPFL


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Tuesday 16, July 2013 12:59

Υπότροφοι φοιτητές για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στη Σχολή Μηχανικών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014