Νέα Προκήρυξη Υποτροφιών Αριστείας για Υποψήφιους Διδάκτορες με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Wednesday 13, April 2022 10:11

Περισσότερες πληροφορίες, στο συνημμένο .pdf, ή/και στον σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών: www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/71277