ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩ

PROJECTS

  • Participation in the European project (IST) (Information Society Technologies) entitled “Open PLC European Research Alliance (OPERA)”. Its purpose is the development of standards for Power Line Communications in Europe.

  • Participation in the European project (IST) (Information Society Technologies) entitled “Satellite communication Network of Excellence (SatNEx)”. The purpose is the integration of the research in Europe concerning the Satellite Communications.

  • Participation in the European project INTERVUSE (Integrated Radar, Flight Plan and Digital Video Data Fusion for SMGCS). The development of a wireless surveilance network for airports.

  • Participation as a scientific secretary in COST 262 (European COoperation in the Field of Scientific and Technical Research)): Spread Spectrum Systems in wireless and wired systems.

  • Participation to several other National and European projects...

Alexander   Technological Educational Institute of Thessaloniki
  Dr. Costas Assimakopoulos | Web Page
  BIO | PUBLICATIONS | PROJECTS | CONTACTS

IMPORTANT LINKS

 

SCIENTIFIC ACTIVITIES

Guest Editor (currently)

Special Issue Int. Journal of Internet Marketing and Advertising
Submission of papers: 27 March, 2015
Notification of acceptance: 30 June, 2015

Special Issue Int. Journal of Technology Marketing
Submission of papers: 15 February, 2015
Notification of acceptance: 15 April, 2015

Special Issue Int. Journal of Electronic Marketing and Retailing
Submission of papers: 1 January, 2016
Notification of acceptance: 31 March, 2016

Special Issue on "E-marketing and digital marketing developments"published in Journal of Marketing Vistas
Vol.3, No.2 July-Dec. 2013
Download the Editorial

Conference Organization

Conference co-Chair of the 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues (3rd ICCMI 2015) that is to be held in London, UK, on June 30 to July 3, 2015.

ICCMI 2014

ICCMI 2012

 

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Πληροφορική

(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση
(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ (διαθέσιμο στο εαρινό)