ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩ
SCIENTIFIC ACTIVITIES

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Πληροφορική

(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση
(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ (διαθέσιμο στο εαρινό)

Guest Editor (currently)

Special Issue Int. Journal of Internet Marketing and Advertising
Submission of papers: 27 March, 2015
Notification of acceptance: 30 June, 2015

Special Issue Int. Journal of Technology Marketing
Submission of papers: 15 February, 2015
Notification of acceptance: 15 April, 2015

Special Issue Int. Journal of Electronic Marketing and Retailing
Submission of papers: 1 January, 2016
Notification of acceptance: 31 March, 2016

Special Issue on "E-marketing and digital marketing developments"published in Journal of Marketing Vistas
Vol.3, No.2 July-Dec. 2013
Download the Editorial

Conference Organization

Conference co-Chair of the 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues (3rd ICCMI 2015) that is to be held in London, UK, on June 30 to July 3, 2015.

ICCMI 2014

ICCMI 2012

 

PUBLICATIONS

Journal papers

J11. Papaioannou E., Georgiadis C.K, Assimakopoulos C., and Athanasios Manitsaris, “Maximization of Users Experience in Websites: Estimating the Optimum Size of the Multimedia Content”, Electronic Commerce Research Journal, Vol. 14, No. 1, pp 87-109 Impact Factor: 1.553

J10. Papaioannou E., Assimakopoulos C., Sarmaniotis C. and Georgiadis C.K, “Aspects of e-CRM features in companies’ websites and their role in marketing communication: Evidence from the largest Greek companies”, Accepted to be published to the International Journal of Internet Marketing and Advertising, Impact Factor 2012: 3.2178

J9. Assimakopoulos, C., Papaioannou, E., Sarmaniotis, C. and Georgiadis, C., “Online reviews as a feedback mechanism for hotel CRM systems”, Accepted to be published to the Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Received: 9 Jun 2014, Accepted: 9 Jun 2014, Published online: 30 Jun 2014, DOI:10.1080/13032917.2014.933707

J8. Assimakopoulos, C., Papaioannou, E., Sarmaniotis, C., Fidanyan M. and Georgiadis, C., “Factors affecting attitudes towards smart phones: User’s Profile and Proposed Research Model”, International Journal of Technology Marketing, Vol.8, No.3, pp.238-253, DOI: 10.1504/IJTMKT.2013.055344

J7. Sarmaniotis, C., Assimakopoulos, C., Papaioannou, E., "Successful implementation of CRM in luxury hotels: Determinants and measurements", EuroMed Journal of Business; Vol 8, No.2, pp. 134-153, 2013, DOI 10.1108/EMJB-06-2013-0031

J6. Papaioannou, E., Assimakopoulos, C., Sarmaniotis, C. and Georgiadis, C., "Investigating customer satisfaction dimensions with service quality of online auctions’: An empirical investigation of e-Bay", Information Systems and e-Business Management, Vol. 11, No. 2, pp. 313-330, DOI 10.1007/s10257-012-0202-z, Impact Factor: 0.348

J5. Assimakopoulos, C., Papaioannou, E. and Sarmaniotis, C., "The Contribution of CRM Marketing Variables Towards Improving Company's Performance: A Case of Thessaloniki Area Hotels", Arabian Journal of Business and Management Review, Vol. 1, No. 1; pp. 17-30, August 2011

J4. Assimakopoulos, C.; Pavlidou, F.-N. “Unified models for adaptive OFDM systems when QAM or PSK modulation is applied”, European Transactions on Telecommunications, Vol. 18, Issue: 7 pp. 777-790, DOI: 10.1002/ett.1173, 2007

J3. Assimakopoulos, C.; Pavlidou, F.-N. “New bit loading algorithms for DMT systems based on the greedy approach”, Wireless Communications and Mobile Computing, Vol. 6, Issue: 8, Dec. 2006, pp. 1047-1056, DOI: 10.1002/wcm.286

J2. Assimakopoulos, C.; Pavlidou, F.-N. “An enhanced powerline channel noise model”, WSEAS Transactions on Power Systems, Vol. 1, Issue 1, pp. 239-245, Jan 2006

J1. Assimakopoulos, C.; Pavlidou, F.-N. “Integrated rounding method for real number bit distribution over DMT systems”, IEE Electronics Letters ,Volume: 40 , Issue: 19 , 16 Sept. 2004 Pages:1235 – 1236

Conference papers

C22. Assimakopoulos C., Nikolic D.*, Simeunovic N., Nenadovic M., Dvizac S., "The Marketing Dimensions of Facebook for Enrolling Study Programs: Evidence from the University of Novi Sad", 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2014), 18-20 June 2014, Athens, Greece, pp. 865-872

C21. Papaioannou E., Sarmaniotis C., Assimakopoulos C., Sarakintzis P., "Dimensions of e-Commerce and e-CRM in International Business and Marketing Processes", 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2014), 18-20 June 2014, Athens, Greece, pp. 773-778

C20. Assimakopoulos, C., "Mobile Internet Users Profile Along With Subscribers Model of Payment and Attitudinal Characteristics", 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), Procedia Technology, 8 (2013), pp.425 – 434, doi: 10.1016/j.protcy.2013.11.055

C19. Papaioannou, E., Assimakopoulos, C., Sarmaniotis, C., Georgiadis, C.K., "The Impact of e-CRM Features in Websites on Marketing Communication: Evidence from the 500 Largest Greek Companies", International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2012), 13-15 June 2012, Thessaloniki, Greece, pp. 371-376

C18. Gkiouzepas, L., Sarmaniotis, C., Papaioannou, E., Assimakopoulos, C., "Happy is Up: How Deep-Rooted Metaphors Influence the Effectiveness of Tourism-Related Print Ads?", International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2012), 13-15 June 2012, Thessaloniki, Greece, pp. 156-162

C17. Papaioannou, E., Sarmaniotis, C., Georgiadis, C., and Assimakopoulos, C., "Strategic integration of feedback (reputation) mechanism with Customer Relationship Management (CRM) system in the hotel sector", 2nd Advances In Hospitality And Tourism Marketing And Management 2012, 31 May-3 June 2012, Corfu, Greece

C16. Papaioannou, E., Georgiadis, K. C., Assimakopoulos, C., Manitsaris, A., (2011), “Optimizing The Quality Of Multimedia Information Experience In E-Commerce: An Empirical Examination”, 1st International Symposium &10th Balkan Conference on Operational Research, September 146-153, 2011, Thessaloniki, Greece

C15. Papaioannou, E., Sarmaniotis, C., Assimakopoulos, C., Georgiadis, K. C., (2011), “A successful deployment of an ERP system: A case study of a small Greek company” 8th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics (8th ICESAL 2011), 11-12 July 2011, Thassos, Greece

C14. Papaioannou, E., Sarmaniotis, C., Assimakopoulos, C., Sotiriadis M., (2011), “CRM Systems Employed in the Hotel Sector: A Case of a Greek 5-star Hotel”, Advances In Hospitality And Tourism Marketing And Management 2011, 19-24 June 2011, Istanbul, Turkey, pp., 408-413

C13. Sarmaniotis, C., Assimakopoulos, C., Papaioannou, E., Tilikidou, I., “Construction of a Measure of Hotel Management Attitude Towards Customer-Centric Orientation”, International Conference, Special Interest Tourism & Destination Management, 27-30 April 2011, Kathmadou, Nepal

C12. Assimakopoulos, C., Papaioannou, E., Sarmaniotis, C., "The Contribution of CRM Marketing Variables Towards Improving Company’s Performance: A Case of Thessaloniki Area Hotels", 11th International Conference on Global Crisis and Economic Policies, Thessaloniki, 25-27 October 2010

C11. Sarmaniotis, C., Papaioannou, E., Assimakopoulos, C., “Aspects of CRM Systems Employed by Export Companies in Thessaloniki Area”, 1st International Conference on Supply Chain, 01 – 02 Oct 2010, Katerini, Greece

C10. Sarmaniotis, C., Papaioannou, E., Assimakopoulos, C., “Characteristics And Dimensions Of CRM Systems Employed In Northern Greece Hotels”, International Conference on Sustainable Tourism: Issues, Debates & Challenges, 22 – 25 April 2010, Crete & Santorini, pp.1031-1041

C9. N.Andreadou, C. Assimakopoulos, F.-N. Pavlidou, "Performance Evaluation of LDPC Codes on PLC Channel Compared to Other Coding Schemes", IEEE Proc. of the 11th International Symposium on Power-Line Communications and its Applications (ISPLC) 2007, Pisa, Italy, pp. 296-301 Mar 2007

C8. A.Papaioannou, C. Assimakopoulos, F.-N. Pavlidou, "Cross-Layer Designs of Multicarrier NC-PRMA Systems over Powerlines", IEEE Proc. of the 11th International Symposium on Power-Line Communications and its Applications (ISPLC) 2007, Pisa, Italy, 302-307 Mar 2007

C7. C. Assimakopoulos, F.-N. Pavlidou, ”Statistical analysis of the power-line channel noise characteristics in the frequency domain" , Proc. of the 5th WSEAS / IASME Int. Conf. on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER '05), 16-18 Dec. 2005, Tenerife, Spain, pp. 549-554

C6. C. Assimakopoulos, and F.-N. Pavlidou “Multiuser power and bit allocation over Power line Channels”; , Proc. of the 9th ISPLC 2005, 6-8 April 2005, Vancouver, Canada, pp.255-259

C5. C. Assimakopoulos, P.L. Katsis, F.-N. Pavlidou, D. Obradovic, M. Obradovic, ”XDSL Techniques for power line communications” , Proc. of the 7th ISPLC 2003, 26-28 March 2003, Kyoto, Japan, pp.21-25

C4. C. Assimakopoulos, F-N. Pavlidou, “Performance Evaluation of a Recursive LA/IR Protocol for MC-CDMA Power Line Communications”, IEEE 7th Int. Symp. On Spread-Spectrum Tech. & Appl., 2-5 Sept. 2002, Prague Czech Republic, pp. 677-681

C3. C. Assimakopoulos, F-N. Pavlidou “Comparative Study of Loading Algorithms for PLC Applications”, Proc. of the 6th ISPLC 2002, 27-29 March 2002, Athens, Greece. , pp. 135-138

C2. A. Levisianou, C. Assimakopoulos, F-N. Pavlidou, A. Polydoros, “A Recursive IR Protocol for Multicarrier Communication” 6th International OFDM-Workshop, 18-19 September, 2001, Hamburg, Germany

C1. C. Assimakopoulos, F-N. Pavlidou “Measurements and Modeling of In-House Power Lines Installation for Broadband Communications”, Proc. of the 5th ISPLC 2001, 4-6 April 2001, Malmo, Sweden, pp. 73-78

Other publications

O2. C. Assimakopoulos, F-N. Pavlidou, “Communication over Power Lines: Review of some special issues”, COST 262 6th Management Commitee Meeting (MCM), 6-7, July, 2000, Hamburg, Germany.

O1. C. Assimakopoulos, F-N. Pavlidou, “Channel Modeling of Residential Electrical Circuits ”, COST 262 6th Management
Commitee Meeting (MCM), 6-7, July, 2000, Hamburg, Germany.

 

Alexander   Technological Educational Institute of Thessaloniki
  Dr. Costas Assimakopoulos | Web Page
  BIO | PUBLICATIONS | PROJECTS | CONTACTS

IMPORTANT LINKS