Προκήρυξη προγράμματος με τίτλο "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για ΑμεΑ-Πρώιμη Παρέμβαση"


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Παρασκευή 24, Φεβρουαρίου 2012 11:12

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιείται κατά το β' εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ένα διεπιστημονικό σεμινάριο επιμόρφωσης με τίτλο "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για ΑμεΑ-Πρώιμη Παρέμβαση".

Σκοπός του επιμορφωτικού αυτού προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων στις σύγχρονες τάσεις της ένταξης των ΑμεΑ και ο εμπλουτισμός των γνώσεων που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

Η επιμόρφωση αυτή περιλαμβάνει ενότητες διαγνωστικής αξιολόγησης, διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας καθώς και  ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες. Επίσης, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη με την επιμόρφωση των συμμετεχόντων στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης για τη στελέχωση αντίστοιχων δομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και συγκεκριμένα εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φιλόλογοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, γιατροί, βιολόγοι, απόφοιτοι σχολών πληροφορικής, απόφοιτοι της Σχολής Καλών Τεχνών, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές κ.ά ).

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν πληροφορίες για αιτήσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται.