ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Λωζάννης (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL)


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τρίτη 06, Μαρτίου 2012 11:42

Η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας, υπέγραψε τον Ιανουάριο 2008 συμφωνία με το Πολυτεχνείο της Λωζάννης (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL), με σκοπό την κινητικότητα φοιτητών των δυο Πανεπιστημίων (Joint Supervision of Diploma Thesis Project).