Σεμινάρια για επαγγελματική/ακαδημαϊκή χρήση της αγγλικής γλώσσας


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Δευτέρα 12, Μαρτίου 2012 13:37

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών οργανώνουν πρόγραμμα ταχύρρυθμης κατάρτισης για επαγγελματική/ακαδημαϊκή χρήση της Αγγλικής στην Πολυτεχνική Σχολή.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς/κές φοιτητές-τριες που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών τους, σε μεταπτυχικούς/κές φοιτητές-τριες, σε υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς/κές ερευνητές-τριες.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι:

  1. Επικοινωνιακές δεξιότητες για την ανεύρεση εργασίας (στην αγγλική γλώσσα).
  2. Τεχνικές συνεδρίων: υποβολή περίληψης σε συνέδριο, προετοιμασία της ανακοίνωσης (γραπτή και προφορική), παρουσίαση στο συνέδριο (στην αγγλική γλώσσα).
  3. Τεχνικές υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα και για εργασία σε ερευνητικά κέντρα (βιογραφικό σημείωμα, δήλωση στόχων, συνέντευξη) (στην αγγλική γλώσσα).
  4. Δεξιότητες και τεχνικές παρουσιάσεων (στην αγγλική γλώσσα).

Πληροφορίες & δήλωση συμμετοχής μέχρι 26.3.2012 στο: http://www.lance.auth.gr/ &  http://www.eng.auth.gr/