Χρυσός στη Βόρειο Ελλάδα - Ευλογία και Κατάρα


Εκδηλώσεις
Παρασκευή 18, Μαΐου 2012 14:14

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:

"Χρυσός στη Βόρειο Ελλάδα - Ευλογία και Κατάρα"

Πέμπτη 24 Μαΐου 2012, ώρα 11:00, Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.


Η απευθείας μετάδοσης μέσω διαδικτύου θα ενεργοποιηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο την ημέρα της ημερίδας.

 

Ενημέρωση (30/5/2012): Μπορείτε να παρακολουθήσετε την Ημερίδα σε μαγνητοσκόπηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου


mms://video.auth.gr/auth_GoldInNorthernGreece_2012