Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευόμενους φοιτητές στην Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού του Α.Π.Θ.


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Δευτέρα 30, Σεπτεμβρίου 2013 15:57

Η Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού (ΜΣΙ) του Α.Π.Θ. ανοίγει δύο (2) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και μια (1) θέση προπτυχιακού φοιτητή από την Σχολή Θετικών Επιστημών και την Πολυτεχνική Σχολή ως εκπαιδευόμενους συνεργάτες. Οι θέσεις απαιτούν εβδομαδιαία συμμετοχή δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) ωρών σε δράσεις πληροφορικής διαδικτύου και web. Μετά από δεκάμηνη θητεία οι φοιτητές λαμβάνουν σχετική βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας. Αναλυτικότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://swu.auth.gr/el/node/224.