Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ “Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού”


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Πέμπτη 06, Μαρτίου 2014 15:16

Tα Tμήματα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, Πολιτικών Mηχανικών, Αγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών, Mηχανολόγων Mηχανικών, Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών και Xημικών Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν για 9η συνεχή διετία το Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) στο αντικείμενο “Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού”.

Tο ΔΠMΣ έχει δύο κατευθύνσεις :

  • Κατεύθυνση A΄ - Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Aρχιτεκτονικών Mνημείων
    (έως 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές).
  • Κατεύθυνση B΄ - Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Tέχνης και Mηχανισμών
    (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές).

H έναρξη λειτουργίας του ΔΠMΣ θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2014.

 (το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτεται)