ΝΕΑ αξιολόγηση υποψηφίων υποτρόφων φοιτητών για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο STI-EPFL


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τρίτη 08, Απριλίου 2014 12:18

ΝΕΑ αξιολόγηση υποψηφίων υποτρόφων φοιτητών για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο STI-EPFL, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, μετά από την έκδοση νέας αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε υποψήφιο την 4η Απριλίου 2014.