Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2015


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τετάρτη 16, Απριλίου 2014 13:40

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ)
πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες για το 2015 σε Έλληνες υπηκόους που επιθυμούν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί φοιτητές
(undergraduate students), ηλικίας 17-22 ετών, ή ως ερευνητές (research students) ηλικίας
έως 35 ετών.

Χρόνος διάρκειας υποτροφιών και κάλυψη:

Η περίοδος φοίτησης για τους προπτυχιακούς σπουδαστές είναι πέντε χρόνια
(περιλαμβάνει και ένα χρόνο προετοιμασίας), ενώ για τους ερευνητές είναι ένας ή
ενάμιση χρόνος (περιλαμβάνει και έξι μήνες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας).

Η υποτροφία περιλαμβάνει τη μεταφορά προς/από την Ιαπωνία. τα δίδακτρα, τη βίζα
σπουδών και ένα μηνιαίο ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό
προσδιορίζεται στα 117.000 ΓΕΝ (835 ΕΥΡΩ) για τους προπτυχιακούς φοιτητές και στα
143.000 ΓΕΝ (1020 ΕΥΡΩ) για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Κριτήρια επιλογής:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει τον Ιούνιο, αρχικά βάσει των δικαιολογητικών που
θα καταθέσουν και στη συνέχεια, βάσει γραπτών εξετάσεων στα Αγγλικά και Ιαπωνικά
καθώς και προσωπικής συνέντευξης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2014

Πληροφορίες-Αιτήσεις:
Μορφωτικό Τμήμα της Ιαπωνικής Πρεσβείας
Εθνικής Αντιστάσεως 46, Χαλάνδρι 152 31 Αθήνα
Τηλ: 210-670 9902 E-mail: cultural@at.mofa.go.jp
www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/culture/scolership.htm

Πρεσβεία της Ιαπωνίας
Tel: +30 210-670-9901,2  Fax: +30 210-670-9981
E-mail: cultural@at.mofa.go.jp www.gr.emb-japan.go.jp