Γενική Συνέλευση Σχολής αρ. 01/24.11.2017


Νέα της Πολυτεχνικής
Τρίτη 14, Νοεμβρίου 2017 16:25

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ., θα γίνει Γενική Συνέλευση της Σχολής, στο Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής Σχολής.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απολογισμός του Κοσμήτορος, για τη θητεία 2013-2017.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ., στον ίδιο τόπο και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 48 του Ν. 1404/83 και του άρθρου 14 του Ν. 2690/99.Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2017

Με τιμή
Ο Κοσμήτωρ

Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος
Καθηγητής