Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής


Νέα της Πολυτεχνικής
Τετάρτη 27, Ιουλίου 2022 13:02

Πρακτικό Ο.Δ.Ε. - Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων και ορισμός τεχνικού διαχειριστή