Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής με ετήσια θητεία από 01.09.2024


Νέα της Πολυτεχνικής
Τετάρτη 24, Απριλίου 2024 11:51

Για την εξέλιξη της διαδικασίας, παρακαλούμε ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο: