ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 01-09-2024 έως 31-08-2027


Νέα της Πολυτεχνικής
Τετάρτη 24, Απριλίου 2024 13:29

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση

Υπόδειγμα-Αίτησης-Υποβολής-Υποψηφιότητας.doc
Υπόδειγμα-Αίτησης-Υποβολής-Υποψηφιότητας.pdf
Υπόδειγμα-Υπ-Δήλωσης-περί-μη-συνδρομής-κωλυμάτων.doc
Υπόδειγμα-Υπ-Δήλωσης-περί-μη-συνδρομής-κωλυμάτων.pdf

καθώς και από τον παρακάτω σύνδεσμο: