Σεμινάρια για επαγγελματική/ακαδημαϊκή χρήση της αγγλικής γλώσσας - ΠΑΡΑΤΑΣΗ


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Πέμπτη 24, Απριλίου 2014 13:53

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών οργανώνουν πρόγραμμα ταχύρρυθμης κατάρτισης για επαγγελματική/ακαδημαϊκή χρήση της Αγγλικής στην Πολυτεχνική Σχολή.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς/κές φοιτητές-τριες που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών τους.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι:

  1. Επικοινωνιακές δεξιότητες για την ανεύρεση εργασίας (στην αγγλική γλώσσα).
    Διάρκεια προγράμματος: 6/5/2014-15/5/2014
  2. Τεχνικές υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα και για εργασία σε ερευνητικά κέντρα (βιογραφικό σημείωμα, δήλωση στόχων, συνέντευξη) (στην αγγλική γλώσσα).
    Διάρκεια προγράμματος: 6/5/2014-14/5/2014


Πληροφορίες & δήλωση συμμετοχής (επισυνάπτονται) μέχρι  28-4-2014 (μετά από παράταση) στο : http://www.lance.auth.gr/http://www.eng.auth.gr/