2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου BIOREGIO


Έρευνα
Δευτέρα 22, Ιανουαρίου 2018 13:01

2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου BIOREGIO

Η βιο-οικονομία είναι η οικονομία που βασίζεται σε ανανεώσιμες βιολογικές πηγές (σπαρτά, δάση, ψάρια, ζώα και μικροοργανισμούς) και την μετατροπή τους σε τροφή, προϊόντα, υλικά και ενέργεια. Στην βιο-οικονομία περιλαμβάνονται πολλές κατηγορίες δραστηριοτήτων όπως η κτηνοτροφία, η παραγωγή τροφίμων και χαρτιού όπως επίσης και οι επιχειρήσεις χημικών, βιοτεχνολογίας και ενέργειας.

Το ευρωπαϊκό έργο BIOREGIO (www.interregeurope.eu/bioregio), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και υλοποιείται τοπικά από το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (http://aix.meng.auth.gr/) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.rdfcm.gr/) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής βιο-οικονομίας μέσα από την εφαρμογή των κανόνων της κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Ο τελικός στόχος του έργου είναι να κατευθύνει τις περιφερειακές πολιτικές προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των ορθών πρακτικών και της προώθησης των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των δράσεων κάθε περιφέρειας.

Η 2η διαπεριφερειακή συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Καστίλλη-Λα Μάντσα της Ισπανίας την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Εκεί οι εταίροι αλλά και οι φορείς από όλες τις χώρες του εταιρικού σχήματος κλήθηκαν να συμμετέχουν ενίσχυσαν τις γνώσεις τους, αντάλλαξαν πληροφορίες και εμπειρίες στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας και γνώρισαν από κοντά τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιφέρεια Καστίλλη-Λα Μάντσα μέσω των επισκέψεων σε τοπικές μονάδες διαχείρισης αποβλήτων και των παρουσιάσεων των υπευθύνων λειτουργίας τους.

Το 2ο ενημερωτικό δελτίο (2nd Newsletter) του προγράμματος περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες της διαπεριφερειακής συνάντησης και είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο:

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1513583621.pdf

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να κάνουν εγγραφή (http://interregeurope.us16.list-manage.com/subscribe?u=4db1175e8f9cb4ad70d8ef851&id=286b1d2074) και να λαμβάνουν νέα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του έργου!