Κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής (2021-2024)

Κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2024, είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κύριος Κυριάκος Υάκινθος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 99 5601

e-mail: kyak@auth.gr

Γραμματεία Κοσμητείας

Ελένη Καραγκουνάκη

Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ. 2310 99 5600
E-mail: info@eng.auth.gr

Προσωπικό Γραμματείας Κοσμητείας

Μαρία Σεφερτζή
Οικονομολόγος
Τηλ.: 2310 99 5668
E-mail: sefertzi@auth.gr

Χρήστος Παπαβασιλείου
Τηλ.: 2310 99 4560
E-mail: cpapavas@auth.gr

Υπεύθυνη Κόμβου

Σοφία Ελευθεριάδου
MSc Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Τηλ.: 2310 99 5676
E-mail: seleft@auth.gr

Γραμματείες Τμημάτων

Πολιτικών Μηχανικών:
τηλ. 2310 99 5612, 99 5613,  99 5851, 99 5852, 99 5698, 99 5853, 99 5861
http://www.civil.auth.gr/

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:
τηλ. 2310 99 5404, 99 5550, 99 5595, 99 5596
http://www.arch.auth.gr

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών:
τηλ. 2310 995991, 99 5401, 99 5402, 99 5403
http://www.topo.auth.gr

Μηχανολόγων Μηχανικών:
τηλ. 2310 99 6032, 99 6020, 99 6022, 99 6072, 99 5878, 99 5894, 99 6079
http://www.meng.auth.gr

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών:
τηλ. 2310 99 6391, 99 6292, 99 6395, 99 6392
http://www.ee.auth.gr

Χημικών Μηχανικών:
τηλ. τηλ.: 2310 , 99 6182, 99 6267, 99 6226
http://www.cheng.auth.gr

Γενικό Τμήμα:
(καταργήθηκε τον Ιούνιο 2013,
βάσει του Ν.4009/2011 και του Π.Δ.98/2013)

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης:
τηλ. 2310 99 1430, 99 4582, 99 4179
http://www.plandevel.auth.gr

Που βρίσκεται η Σχολή