Απολογισμός του Διατελέσαντος Κοσμήτορα Καθ. Κωνσταντίνου Κατσιφαράκη

Απολογισμός Κοσμήτορος

Απολογισμός του Διατελέσαντος Κοσμήτορα Καθ. Ν. Μουσιόπουλου

Το παρόν τεύχος συνοψίζει τα πεπραγμένα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. κατά την τετραετία 2006-2010. Η χρονική περίοδος αυτή υπήρξε ιδιαίτερα κρίσιμη για τη δημόσια ανώτατη παιδεία στη χώρα μας. Διάφορα νομοθετήματα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. δημιούργησαν έντονο προβληματισμό, με αποτέλεσμα την πρόκληση εντάσεων, ιδιαίτερα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-07.

Πολλά αναπάντητα ερωτήματα ως προς το μέλλον της ανώτατης παιδείας στην Ελλάδα προκύπτουν κυρίως κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή την πρωτόγνωρη οικονομική αλλά και θεσμική κρίση που ταλανίζει την πατρίδα μας.

Ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο είναι αποφασιστικός ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, βάζοντας τα θεμέλια για μια νέα αναπτυξιακή πορεία και, κατά συνέπεια, για περισσότερη απασχόληση και ευημερία. Έχοντας πάνω από μισό αιώνα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. είναι προετοιμασμένη και στην παρούσα φάση να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Προς το σκοπό αυτό και παρά τις πολλές αντιξοότητες, στο σύντομο χρόνο που πέρασε έγιναν διάφορα σημαντικά βήματα για την Πολυτεχνική Σχολή, με κύριους άξονες την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας, τη βελτίωση της καθημερινότητας, το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων υποδομών, το συντονισμό της συνεργασίας με όμορα ιδρύματα και την προώθηση της διασύνδεσης με τον παραγωγικό ιστό.

Τα παραπάνω εντάχθηκαν σε μια συνολική στρατηγική διεπιστημονικότητας, εξωστρέφειας και διεθνούς προσανατολισμού με μέριμνα για τη μέγιστη δυνατή συνοχή της Σχολής, ώστε αφενός να βελτιστοποιείται το αποτέλεσμα για καθένα από τα Τμήματά της, αφετέρου να επιτυγχάνεται η προστιθέμενη αξία από τη συνέργεια όλων των γνωστικών αντικειμένων στις επιστήμες του Μηχανικού.

(Απόσπασμα από το τεύχος : "Απολογισμός Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής 2006-2010 του Καθ. κ. Ν. Σ. Μουσιόπουλου)

  • RBweb.pdf

    Απολογισμός Ν. Σ. Μουσιόπουλου

Απολογισμός κ. Τολίκα

Αισθάνθηκα ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη, όταν πριν από τρία χρόνια η Πολυτεχνική Σχολή μου εμπιστεύθηκε τη θέση του Κοσμήτορα της. Είχα επίγνωση του ότι αναλαμβάνω τα καθήκοντα μου σε μια χρονική στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον του Πανεπιστημίου και κυρίως των Πολυτεχνικών Σχολών. Γνώριζα ότι χρειαζόταν συλλογική προσπάθεια και δράση για να συνεχίσει η Σχολή μας να πρωτοπορεί στον πανεπιστημιακό χώρο. Έτσι. τα «Πεπραγμένα 2003-2006». όπως αναλύονται στις επόμενες σελίδες, είναι έργο συλλογικό. Ως απερχόμενος Κοσμήτορας, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους, όσους συνέβαλαν σ' αυτό το έργο. Τους Προέδρους των Τμημάτων για την από κοινού χάραξη της πορείας της Σχολής, τα μέλη των διαφόρων επιτροπών για τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους, τους συναδέλφους μέλη Δ.Ε.Π. για τις χρήσιμες παρατηρήσεις και υποδείξεις τους, το προσωπικό της Κοσμητείας και των Γραμματειών για την άψογη συνεργασία μας, όλο το προσωπικό της Σχολής για την αμέριστη βοήθεια που μου προσέφερε και φυσικά τους φοιτητές που με τη νεανικότητα και τη ζωντάνια τους με ενέπνευσαν να αντιμετωπίζω με ενθουσιασμό και αισιοδοξία ακόμα και τα πιο δύσκολα θέματα.

Απολογισμός κ. Παπαγεωργίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, αγαπητοί Φοιτητές.

Πέρασαν έξι χρόνια από τότε που σας ζήτησα να μου εμπιστευθείτε τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής μας. Η τιμή και η ευθύνη ήταν μεγάλη. Σήμερα, αισθάνομαι την ανάγκη, αφού σας εκφράσω τις ευχαριστίες μσυ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε, να κάνω μια συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερον πεπραγμένων της Κοσμητείας για το χρονικό διάστημα 1997-2003. Όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις του Κοσμήτορα έχουν υλοποιηθεί, ενώ παράλληλα νέοι στόχοι που προέκυψαν καθ' οδών είτε έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν δρομολογηθεί. Ένα μεγάλο μέρος των δράσεων αναφέρεται στην ποιότητα της καθημερινής μας ζωής και στον πολιτισμό, ενώ σημαντική προσπάθεια καταβλήθηκε στη συντήρηση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομούν, των δικτύων και γενικά των εγκαταστάσεων. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώθηκε ότι το έργο αυτό ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας πάρα πολλών Συναδέλφων που έλαβαν μέρος σε επιτροπές, αλλά και μεμονωμένες δράσεις. Κοινός στόχος και φιλοδοξία όλων μας ήταν και παραμένει η διατήρηση της Σχολής μας στην πρωτοπορία των πανεπιστημιακών μας πραγμάτων. Σήμερα το ακαδημαϊκό τοπίο συνθέτουν:

  • η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού εκ μέρους της πολιτείας. Οι ανισότητες μεταξύ Πανεπιστημίων, αλλά και Σχολών του ίδιου Πανεπιστημίου είναι ενδεικτικές της άναρχης και απρογραμμάτιστης πορείας του ελληνικού πανεπιστημίου
  • ο ακαδημαϊκός πληθωρισμός, ο υψηλότερος σήμερα στην Ευρώπη
  • το πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
  • η νέα τάξη άνεργων επιστημόνων, που ενδημεί στις τάξεις κυρίως των μεταπτυχιακών φοιτητών
  • το Πανεπιστήμιο επιχειρηματίας
  • ο ευτελισμός του πανεπιστημιακού πτυχίου

είναι, μερικές μόνο από τις κακοδαιμονίες που πλήττουν το ελληνικό πανεπιστήμιο.

Μέσα σ αυτό το δυσμενές κλίμα η Πολυτεχνική Σχολή εξακολουθεί να πασχίζει για τον επαναπροσδιορισμό του λειτουργικού της ρόλου, αλλά και των αλληλεπιδράσεων με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Απέδειξε όμως την ικανότητα της να εκσυγχρονίζεται και να προχωρεί. Η Π.Σ. θα παραμείνει προσηλωμένη στις αρχές του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, με κοινωνικό πρόσωπο και υψηλή ανταγωνιστικότητα. Θα αναζητήσει νέα επιστημονικά πεδία σε σχέση με τη στρατηγική ανάπτυξη της Σχολής, νέες επιστημονικές ειδικεύσεις σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανάπτυξης και απασχόλησης και τέλος νέο κοινωνικό ρόλο.

Πιστεύω ότι, η Πολυτεχνική Σχολή βρίσκεται σε μια ανοδική πορεία που μπορεί να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με. τη βοήθεια όλων. Οι προοπτικές είναι άριστες.

Απολογισμός κ. Παπαγεωργίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι. Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής (Π.Σ.) που προέκυψε από τις εκλογές του 1997 ολοκληρώνει την τριετή θητεία της. Εν όψει τον νέων εκλογών που θα γίνουν τον προσεχή μήνα, αισθάνεται την υποχρέωση να καταθέσει στο χώρο που της διαθέτει το περιοδικό της Σχολής μας ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ μια συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων πεπραγμένων της τριετίας 1997-2000.

Όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις του Κοσμήτορα έχουν υλοποιηθεί, ενώ παράλληλα νέοι στόχοι που προέκυψαν καθ' οδών είτε έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν δρομολογηθεί. Ένα μεγάλο μέρος των δράσεων αναφέρεται στην ποιότητα της καθημερινής μας ζωής και στον πολιτισμό, ενώ σημαντική προσπάθεια καταβλήθηκε στη συντήρηση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, των δικτύων και γενικά των εγκαταστάσεων.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώθηκε ότι το έργο αυτό ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας πάρα πολλών Συναδέλφων που έλαβαν μέρος σε επιτροπές, αλλά και μεμονωμένες δράσεις. Κοινός στόχος και φιλοδοξία όλων μας ήταν και παραμένει η διατήρηση της Σχολής μας στην πρωτοπορία των πανεπιστημιακών μας πραγμάτων.