Διοικητικά

 

Πρόγραμμα σπουδών – μαθημάτων (κωδ. Δ-ΠΡΓ)

Δ-ΠΡΓ-007 Πρόγραμμα 1974-75

Πρόγραμμα μαθημάτων Πανεπιστημιακού Έτους 1974-75 των Τμημάτων της Σχολής
αρχείο σε μορφή pdf

 

Στατιστικά (κωδ. Δ-ΣΤΤ)

Δ-ΣΤΤ-001 Στατιστικά διάφορα

Πίνακας αλλοδαπών φοιτητών κατά το Πανεπιστημιακό έτος 1978-79 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
αρχείο σε μορφή pdf

Δ-ΣΤΤ-002 Στατιστικά διάφορα

Περί των εγγραφέντων και ανανεωσάντων τας εγγραφάς αλλοδαπών φοιτητών κατά το παν/κόν έτος 1964-65 (αρχείο σε μορφή pdf)
Διαβίβαση πίνακα Καθηγητών, Επιμελητών και Βοηθών προς το ΤΕΕ (αρχεία σε μορφή pdf)

Δ-ΣΤΤ-004 Στατιστικά διάφορα

Κατάσταση αλλοδαπών φοιτητών, κατά χώρα προελεύσεως, των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής Παν/κου έτους 1977-78 (αρχείο σε μορφή pdf)

 

Άλλα διοικητικά θέματα

Η Νεοελληνική Γλώσσα στη Διοίκηση (1977) 

Βιβλίο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως / Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό την απλούστευση της γλώσσας των δημοσίων εγγράφων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και του Οργανισμούς με την παράθεση υποδειγμάτων (αρχείο σε μορφή pdf).

 

Φοιτητικά

Ακαδημαϊκά

Νομοθεσία