Εκδόσεις

Ποικίλα αφιερώματα και δημοσιεύσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, αποτελούν μία σημαντική κατευθυντήρια γραμμή για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα την Πολυτεχνική Σχολή, τη δράση αλλά και την ιστορία της.

Το εκδοτικό υλικό της Πολυτεχνικής Σχολής καλύπτει τα νέα του Πολυτεχνείου, την ερευνητική δραστηριότητα της Σχολής , τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται κατά καιρούς στη Σχολή με θέματα πολιτισμού και τεχνών σε άμεση συνάρτηση με την ιδιότητα των σπουδαστών της Σχολής.

Έκδοση της Σχολής αποτελεί, επίσης, το περιοδικό τεύχος του Πολυμήχανου, το οποίο ουσιαστικά είναι μία προσπάθεια εξωστρέφειας του ακαδημαϊκού, αλλά και του  μηχανικού. Το τεύχος, όπως και οι περισσότερες εκδόσεις, συστήνεται με τη συμβολή των μελών της Πολυτεχνικής κοινότητας.