Διεθνείς Συνεργασίες

Η Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. συμμετέχει σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και δίκτυα Πολυτεχνείων στην Ευρώπη.

Δίκτυο Τ.Ι.Μ.Ε.

Δίκτυο Τ.Ι.Μ.Ε. (www.time-association.org)

Στο δίκτυο Τ.Ι.Μ.Ε. (Top Industrial Managers for Europe) η Πολυτεχνική συμμετέχει από το 2004. Το Τ.Ι.Μ.Ε., που ιδρύθηκε το 1989, παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης δύο διπλωμάτων από δύο διαφορετικά Α.Ε.Ι. Ο στόχος του Τ.Ι.Μ.Ε. είναι να εκπαιδεύσει υψηλού επιπέδου στελέχη, προσφέροντάς τους μία επιστημονική, τεχνική και πολιτισμική εμπειρία υψηλής ποιότητας σε δύο ευρωπαϊκές χώρες και την ευκαιρία να αποκτήσουν τεχνική εμπειρία σε μία χώρα διαφορετική από τη δική τους. Η θεμελιώδης πρωτοτυπία του προγράμματος είναι η δυνατότητα απόκτησης, μετά από συνολική διάρκεια σπουδών έξι ετών, δύο διπλωμάτων μηχανικού. Στο δίκτυο συμμετέχουν μερικά από τα πλέον αξιόλογα ευρωπαϊκά πολυτεχνεία. Η συμμετοχή μας στο δίκτυο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, λόγω των δυνατοτήτων προώθησης της συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας με αξιόλογα πολυτεχνεία που μας παρέχει. Ήδη φοιτητές, από τα Τμήματα Πολιτικών, Μηχανολόγων και Χημικών Μηχανικών, έχουν παρακολουθήσει μαθήματα για 2 χρόνια στην École Centrale Paris, μία από τις πιο αξιόλογες Μεγάλες Σχολές (Πολυτεχνεία) της Γαλλίας. Όλοι αυτοί οι φοιτητές της Πολυτεχνικής, όταν παίρνουν το δίπλωμα του Τμήματός τους, παίρνουν αυτόματα και το δίπλωμα του μηχανικού της École Centrale Paris. Οι δαπάνες συμμετοχής για τον πρώτο χρόνο καλύπτονται από το πρόγραμμα ERASMUS. Από τον Ιούλιο του 2011 η Πολυτεχνική Σχολή συνεργάζεται στο πλαίσιο του Τ.Ι.Μ.Ε. και με το Politecnico di Milano.

Επίσης, βλέπε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων για υποτροφία σπουδών στο πρόγραμμα Τ.Ι.Μ.Ε.

Δίκτυο ATHENS

Δίκτυο ATHENS ( http://athensnetwork.eu/).

Το δίκτυο ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network) ξεκίνησε το 1996. Η επίσημη εισδοχή της Πολυτεχνικής έγινε πρόσφατα, στις 14 Δεκεμβρίου 2007. Στο πλαίσιο αυτού του δικτύου οι φοιτητές της Πολυτεχνικής έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, σε ένα από τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο δίκτυο, ένα εβδομαδιαίο κύκλο εντατικών μαθημάτων (30 ώρες μαθήματα + 10 ως 15 ώρες δραστηριότητες ευρωπαϊκής διάστασης). Οι κύκλοι αυτοί γίνονται 2 φορές το χρόνο, το Μάρτιο και το Νοέμβριο. Δεν υπάρχουν δίδακτρα αλλά οι συμμετέχοντες καλύπτουν τις δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και δραστηριοτήτων ευρωπαϊκής διάστασης. Οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής, ενώ ταυτόχρονα, όσοι διδάσκοντες της Πολυτεχνικής ενδιαφέρονται, μπορούν να διοργανώσουν αντίστοιχα μαθήματα για τους φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο δίκτυο.

Η επιστημονική εταιρία SEFI

Η επιστημονική εταιρία SEFI  (www.sefi.be)

Η Πολυτεχνική Σχολή συμμετέχει στην επιστημονική εταιρία SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs) από το 2005. Η SEFI, που ιδρύθηκε το 1973 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, είναι σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο ιδρυμάτων ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η Πολυτεχνική συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της SEFI.Το δίκτυο έχει διεθνές κύρος και αξιόλογες δραστηριότητες γενικά σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας, με έμφαση στην έρευνα επάνω σε θέματα εκπαίδευσης των μηχανικών, που είναι και το αντικείμενο του συνέδριου που διοργανώνει κάθε χρόνο. Εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό European Journal of Engineering Education.

Το δίκτυο RMEI

Το δίκτυο RMEI (www.rmei.info)

Η Πολυτεχνική Σχολή συμμετέχει στο δίκτυο RMEI (Réseau Méditerranéen des Écoles d’ Ingénieurs) από το 2006. Το RMEI, που ιδρύθηκε το 1997, φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της μεσογειακής λεκάνης και να προωθήσει την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για προσπάθεια, η οποία θα αποδώσει σε βάθος χρόνου κυρίως σε ό,τι αφορά την παρουσία και την πρόσβαση της Πολυτεχνικής στις χώρες της Μεσογείου.