Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή

Στην Πολυτεχνική Σχολή λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν ως εξής:

Διακρατικό πρόγραμμα ERASMUS-MUNDUS με τη συμμετοχή Τμημάτων της Σχολής και άλλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων.

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με επισπεύδοντα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής:

Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Συμμετοχή όλων των Tμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής
Διοικητική Yποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Δούση
Τηλ.: +30 2310 995557 
E-mail: mdoussi@arch.auth.gr

Γραμματέας: Ευθυμία Φράγκου
Τηλ.: +30 2310 995559, +30 2310 995483 (+ fax)
E-mail: msc-pro.syn.apo@auth.gr
http://prosynapo.web.auth.gr/

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Συμμετέχοντα Tμήματα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Φράγκος
Τηλ.: +30 2310 995464
E-mail: fragkos@arch.auth.gr

Διοικητική υποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.
Τηλ.: +30 2310 994372, +30 2310 994398
E-mail: landscape@arch.auth.gr

Μουσειολογία - Διαχείριση πολιτισμού

Συμμετέχοντα Tμήματα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Α.Π.Θ.), Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας)

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Αλκμήνη Πάκα
Τηλ.: +30 2310 995887
E-mail: alkminip@arch.auth.gr

Διοικητική υποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τηλ: +30 2310 994364, +30 2310 994355
E-mail: museology@arch.auth.gr
http://ma-museology.web.auth.gr

Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

Συμμετέχοντα Tμήματα: Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Χημείας (Α.Π.Θ.).

Διευθυντής Προγράμματος: Καθηγητής Γεώργιος Λιτσαρδάκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.
Tηλ. 2310 99 6384
Ε-mail: lits@auth.gr

Γραμματεία:
Τηλέφωνο: 2310 99 6182 (Ώρες Επικοινωνίας: 12:00 - 13:15 καθημερινά)
Ε-mail: dtpy@eng.auth.gr

http://dtpy.web.auth.gr/gr/index.html

Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Συμμετέχοντα Tμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ιατρικής, Μουσικών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. (Α.Π.Θ.), Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΠΑ.ΜΑΚ.).
Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Θεοχάρης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Γραμματεία:
Τηλ.: +30 2310 996395
E-mail: ddpms@ee.auth.gr

https://ascc.web.auth.gr/

Βιοϊατρική Μηχανική

Συμμετέχοντα τμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Ιατρικής, Βιολογίας (Α.Π.Θ.).

E-mail: bme@auth.gr

https://bme.web.auth.gr/