Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή

Στην Πολυτεχνική Σχολή λειτουργούν 15 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν ως εξής:

Τέλος, σημειώνεται και η ύπαρξη του διακρατικού προγράμματος ERASMUS-MUNDUS με τη συμμετοχή Τμημάτων της Σχολής και άλλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων.

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με επισπεύδοντα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής:

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

Συμμετέχοντα Τμήματα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής - Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Τομέας Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων, Ινστιτούτο Μεταφορών - Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΜΕΤ- ΕΚΕΤΑ)
Διοικητική Υποστήριξη: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Διευθυντής: Καθηγήτρια Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου
Τηλ.: +30 2310 995744
Fax: +30 2310 995789
E-mail: magda@hermes.civil.auth.gr
Γραμματέας: Ροδίτου Κική
Τηλ.: +30 2310 995580
Fax: +30 2310 995789
E-mail: pgtransport@hermes.civil.auth.gr
και Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Tηλ. +30 2310 995698
http://pgtransport.civil.auth.gr/

Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Συμμετοχή όλων των Tμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής
Διοικητική Yποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου
Τηλ.: +30 2310 995436 
Fax: +30 2310 995422
E-mail: alekalex@arch.auth.gr
Γραμματέας: Νανά Τριανταφυλλίδη
Τηλ.: +30 2310 995559, +30 2310 995483 (+ fax)
E-mail: striant@auth.gr, koskina@arch.auth.gr
http://prosynapo.web.auth.gr/

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Συμμετέχοντα Tμήματα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γεωπονίας Α.Π.Θ.
Διοικητική Yποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρία Ανανιάδου-Τζημοπούλου
Τηλ.: +30 2310 995565
Fax: +30 2310 995578
E-mail: anani@arch.auth.gr
Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Τσαλικίδης
Γραμματέας: Αναστασία Μαυρίδου & Αναστασία Παπαδοπούλου
Τηλ.: +30 2310 994372, +30 2310 994398
Fax: +30 2310 994999
E-mail: landscape@arch.auth.gr
http://land-arch.web.auth.gr/

Μουσειολογία

Συμμετέχοντα Tμήματα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
Διοικητική Yποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαλαματένια Σκαλτσά
Τηλ.: +30 2310 995547
E-mail: scaltsa@arch.auth.gr
Γραμματέας: Π. Νίτσιου
Τηλ: +30 2310 994364, +30 2310 995756, +30 2310 995547
E-mail: museology@arch.auth.gr
ma-museology.web.auth.gr

Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

Συμμετέχοντα Tμήματα: Τμήματα Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, το Γενικό Τμήμα και το Τμήμα Χημείας.
Διοικητική Yποστήριξη: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Τσιπάς
Τηλ.: +30 2310 996013
Fax: +30 2310 996069
E-mail: tsipas@eng.auth.gr
Γραμματέας: Σέργιος Γιαννούλου
Tηλ. +30 2310 996196
E-mail: dtpy@eng.auth.gr
http://dtpy.web.auth.gr

Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Συμμετέχοντα Tμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.Μ.Υ.), Γενικό, Ιατρικής, Ψυχολογίας, Μουσικών Σπουδών και Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας και Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Παν/μίου Θεσσαλίας.
Διοικητική Yποστήριξη: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Παπανικολάου
Τηλ.: +30 2310 996284
Fax: +30 2310 996309
E-mail: pap@eng.auth.gr
Γραμματέας: Σαββίδου Ειρήνη
Τηλ.: +30 2310 996023
E-mail: ddpms@ee.auth.gr
http://ee.auth.gr/academics/postgraduate-studies/interdepartmental-postgraduate-programme/

Συμμετοχή σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με επισπεύδοντα Τμήματα εκτός Πολυτεχνικής Σχολής:

Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής

Συμμετέχοντα τμήματα: Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Διοικητική υποστήριξη: Τμήμα Βιολογίας
Γραμματέας: Γεωργία Δημητριάδου, Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
Τηλ.: 2310 99 8270
Fax: 2310 99 8252
E-mail: info(at)bio.auth.gr
http://www.bio.auth.gr/dpms/

 

Ιατρικής Πληροφορικής

Συμμετέχοντα τμήματα: Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Α.Π.Θ.
Διοικητική υποστήριξη: Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής
Διευθυντής: Κωσταντίνος Παππάς, Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής
Τηλ.: 2310 99 9272
Fax: 2310 99 9263
E-mail: promesip(at)med.auth.gr
promesip.med.auth.gr

Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

Συμμετέχοντα τμήματα: Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Δημόκριτου.
Διοικητική υποστήριξη: Τμήμα Φυσικής
Διευθυντής: Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης, Τμήμα Φυσικής
Τηλ.: 2310 99 8174
Γραμματέας: Ελένη Φιλιππούση
Τηλ.: 2310 99 8952, 2310 99 8129
E-mail: nninfo(at)physics.auth.gr
nn.physics.auth.gr

Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας

Συμμετέχοντα τμήματα: Νομικής και Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Διοικητική υποστήριξη: Νομική Σχολή
Πληροφορίες: Δήμητρα Μάνου, Νομική Σχολή
Τηλ.: 2310 99 6548
Fax: 2310 99 6529
E-mail: dimanou@law.auth.gr
https://lengen.gr/el/

Κτηματολόγιο: Νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις

Συμμετέχοντα τμήματα: Νομικής, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Διοικητική υποστήριξη: Νομική Σχολή
Διευθυντής: Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Γραμματειακή Υποστήριξη: Δημήτριος Τουρνάς
τηλ.: 0030 2310 996510 (εσωτερική γραμμή 2)
φαξ: 0030 2310 995272
E-mail: info@law.auth.gr
http://www.law.auth.gr/el/node/4019

Βιοανόργανη Χημεία

Συμμετέχοντα τμήματα: Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Χημείας ΑΠΘ, Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, Χημείας Πατρών
Διοικητική υποστήριξη: Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πληροφορίες: http://www.chem.uoi.gr/el/node/26

Επιστήμες της Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης

Συμμετέχοντα τμήματα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διοικητική υποστήριξη: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πληροφορίες
: Μαρία Χατζηπαράσχη
Τηλ
.: 2310995046
E-mail
: info-learntech@nured.auth.gr
http://learntech.web.auth.gr/learntech