Ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη δρομολόγηση δύο λεωφορειακών γραμμών για την Πανεπιστημιακή Κοινότητα


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Παρασκευή 21, Ιανουαρίου 2011 16:32

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Μετά από την πιλοτική εφαρμογή της δρομολόγησης δύο λεωφορειακών γραμμών για την εξυπηρέτηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις παρατηρήσεις των μετακινούμενων,
προχωρήσαμε στην τροποποίηση των δρομολογίων .

Στο συνημμένο αρχείο «Δρομολόγια Λεωφορειακών Γραμμών» μπορείτε να δείτε πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα των δρομολογίων.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης Α.Π.Θ.
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου – Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

 

Δρομολόγια Λεωφορειακών Γραμμών