Δύο νέες λεωφορειακές γραμμές για την εξυπηρέτηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Παρασκευή 18, Φεβρουαρίου 2011 13:20

Μετά την έναρξη των δύο πρώτων λεωφορειακών γραμμών για την εξυπηρέτηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας προχωρούμε στη δρομολόγηση δύο ακόμα λεωφορειακών γραμμών για την κάλυψη των αναγκών της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.