Στάθμευση στους Χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Δευτέρα 21, Φεβρουαρίου 2011 09:29

Στην περιοχή της Πολυτεχνικής Σχολής υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων των εργαζομένων και των φοιτητών ανάμεσα στις πτέρυγες. Για τον έλεγχο των εισερχομένων υπάρχει διαδικασία προμήθειας ειδικού σήματος από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής. Εξαιτίας, ωστόσο, του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, αλλά και για ελαχιστοποίηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο κέντρο, συνιστάται η προτίμηση για τη μετακίνηση από και προς την Πολυτεχνική Σχολή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Για την απόκτηση του σήματος στάθμευσης, είναι αναγκαία η προσκόμιση στην Κοσμητεία των παρακάτω δικαιολογητικών: 

  • Φωτοτυπία της ταυτότητας
  • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και
  • συμπληρωμένη η αίτηση που παρατίθεται στη συνέχεια.

Οι ώρες λειτουργίας της Κοσμητείας για την κατάθεση των αιτήσεων και την παραλαβή των σημάτων είναι 11:30-13:00 καθημερινά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείσετε στο τηλ. 2310.99-6187

Αρχεία:
aitisi_01.pdf37 Kb
xartis_01.doc57 Kb