Τα αποτελέσματα των εκλογών Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12 & 2012-13


Νέα της Πολυτεχνικής, Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Παρασκευή 01, Ιουλίου 2011 12:32

Τα αποτελέσματα των εκλογών Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12 & 2012-13, έχουν ως εξής:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόεδρος:                            Καθηγητής Περικλής Μήτκας (ποσοστό* 74,52 %)
Αναπληρωτής Πρόεδρος:    Καθηγητής Παντελεήμων Μικρόπουλος (ποσοστό* 85,41 %)

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Πρόεδρος:                            Καθηγητής Κων/νος-Βασίλειος Κατσάμπαλος (ποσοστό* 87,95 %)
Αναπληρωτής Πρόεδρος:    Καθηγητής Ιωάννης Παρασχάκης (ποσοστό* 85,18 %)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόεδρος:                            Καθηγητής Νικόλαος Κυριάκης (ποσοστό* 72,26 %)
Αναπληρωτής Πρόεδρος:    Καθηγητής Αθανάσιος Μιχαηλίδης (ποσοστό* 83,53 %)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πρόεδρος:                            Καθηγητής Γεώργιος Παπακώστας (ποσοστό* 68,15 %)
Αναπληρωτής Πρόεδρος:    Καθηγητής Δημήτριος Φράγκος (ποσοστό* 93,33 %)

Γενικό Τμήμα

Πρόεδρος:                            Καθηγητής Αθανάσιος Τροχίδης (ποσοστό** 100 %)
Αναπληρωτής Πρόεδρος:    Καθηγητής Γεώργιος Πάγκαλος (ποσοστό** 100 %)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πρόεδρος:                            Καθηγητής Χρήστος Αναγνωστόπουλος (ποσοστό* 63,42 %)
Αναπληρωτής Πρόεδρος:    Καθηγητής Δημήτριος Μπίκας (ποσοστό** 100 %)

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πρόεδρος:                            Καθηγητής Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης (ποσοστό* 88,3 %)
Αναπληρωτής Πρόεδρος:    Καθηγήτρια Μαρία Λιακοπούλου-Κυριακίδου (ποσοστό* 76,3 %)

Αρχεία:
elections-results.doc2,98 Mb