Χορήγηση σημάτων στάθμευσης


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 29, Σεπτεμβρίου 2011 13:39

Παρακαλούμε τους Προπτυχιακούς Φοιτητές να προμηθευτούν από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος Κτιρίου «Εδρών») το ειδικό σήμα και το remote control για το χώρο στάθμευσης μεταξύ των Κτιρίων Γ΄& Ε14, γιατί στο εξής η είσοδος στο χώρο θα είναι ελεγχόμενη.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στην Κοσμητεία καθημερινά, από 11:30 έως 13:00

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Συμπληρωμένη η αίτηση (από την Κοσμητεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής http://www.eng.auth.gr ).
  2. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
  3. Φωτοτυπία της ταυτότητας (ή διπλώματος οδήγησης ή διαβατηρίου) και Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας για τους προπτυχιακούς φοιτητές ή βεβαίωση εγγραφή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.


Από την Κοσμητεία