Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Πρυτανικών αρχών 2011 - ΟΡΘΟ


Νέα της Πολυτεχνικής
Τετάρτη 02, Νοεμβρίου 2011 11:03

Κατόπιν επιθυμίας των Πρυτανικών Αρχών, καλούνται οι Πρόεδροι των Τμημάτων, οι Διευθυντές των Τομέων, τα μέλη Δ.Ε.Π., οι φοιτητές, καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι της Πολυτεχνικής Σχολής, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011, ώρα 12:00 στο αμφιθέατρο «Αλ. Τσιούμης», όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση/συζήτηση με θέμα:

Ενημέρωση-Προγραμματισμός
για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012Ο Κοσμήτωρ της Σχολής

Νικόλαος Ι. Μάργαρης
Καθηγητής