Μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία κ. Ανδρεάνας Ασημοπούλου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα» στην κατεχόμενη βαθμίδα


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τρίτη 15, Ιανουαρίου 2013 15:25