ΑΔΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ & Υ.Δ.


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Δευτέρα 07, Οκτωβρίου 2013 11:22

Προς τους κ.κ.
- Μεταπτυχιακοί φοιτητές
- Υποψήφιοι διδάκτορες
της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Θέμα: Χορήγηση σημάτων στάθμευσης στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής


Αγαπητές και αγαπητοί,

Σας γνωρίζουμε ότι από την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 θα ξεκινήσει η χορήγηση ειδικών σημάτων στάθμευσης στους δικαιούχους-μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης (βλ. χάρτη στην ιστοσελίδα http://www.eng.auth.gr/gr/ypodomes/choroi-stathmeysis.html), για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Στους χώρους στάθμευσης της Πολυτεχνικής Σχολής έχουν δικαίωμα πρόσβασης (με τηλεχειριστήριο) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Γραμματείας της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος Κτιρίου «Εδρών») ή στην ιστοσελίδα και γίνονται δεκτές καθημερινά, από 11:30 έως 13:00.

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή φωτοτυπίες) που θα πρέπει να προσκομίσετε είναι:

1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
2. Ταυτότητα (ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο)
3. Δελτίο Ταυτότητας Μεταπτυχιακού Φοιτητή (ή βεβαίωση εγγραφής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή βεβαίωση της ιδιότητας για τους υποψήφιους διδάκτορες).


Μαζί με το σήμα οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται το σημείωμα, που είναι προϋπόθεση για την αγορά εκ μέρους σας του τηλεχειριστηρίου.

Επικοινωνία: Μαρίνα Χριστοφορίδου, τηλ. 2310 99 6187

Ο Κοσμήτωρ
της Πολυτεχνικής Σχολής
Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος