Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία με Έμφαση στην Επιστήμη του Νερού».


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τετάρτη 15, Οκτωβρίου 2014 12:39