Απόφαση για τη μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανουργικές μορφοποιήσεις, επιφανειακές κατεργασίες, σχετικές νανοτεχνολογίες»


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Παρασκευή 19, Ιουνίου 2015 15:47

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για τη μονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα του κυρίου Γεωργίου Σκορδάρη, Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανουργικές μορφοποιήσεις, επιφανειακές κατεργασίες, σχετικές νανοτεχνολογίες», στη Συνεδρίασή της, στις 19.06.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κ. Γεώργιος Σκορδάρης έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).