Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού - Νεώτερη Περίοδος»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πέμπτη 11, Φεβρουαρίου 2016 14:10

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού - Νεώτερη Περίοδος» (Υποψήφια: Χαρίκλεια Γυιόκα, Επίκουρη Καθηγήτρια του ιδίου Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 876268)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΥΙΟΚΑ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 876268

Αποτέλεσμα κρίσης