Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διανεμημένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας»


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Δευτέρα 15, Φεβρουαρίου 2016 15:38

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διανεμημένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Υποψήφιος: Μηνάς Αλεξιάδης, Λέκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000876328)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 876328

Αποτέλεσμα κρίσης