Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός»


Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Τετάρτη 24, Φεβρουαρίου 2016 14:14

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός» (Υποψήφια: Ελισάβετ Θωΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του ιδίου Τμήματος, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000884758)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΩΪΔΟΥ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 884758

Αποτέλεσμα κρίσης