Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρήσεις του Σχεδιασμού και της Αρχιτεκτονικής Εκπαίδευσης»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 18, Μαρτίου 2016 14:18

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρήσεις του Σχεδιασμού και της Αρχιτεκτονικής Εκπαίδευσης» (Υποψήφιος: Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Σπυριδωνίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 921089)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΙΚΤΩΡ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 921089

Αποτέλεσμα κρίσης