Δοκιμαστικό μάθημα του Δρ. Ιωάννη Βενέτη και της Δρ. Ιφιγένειας Θεοδωρίδου


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τετάρτη 23, Μαρτίου 2016 12:14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.)

Την Τρίτη 12 Απριλίου 2016, ώρα 10:30, στο Θεατράκι, στο υπόγειο της Πτέρυγας Διδασκαλίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., ο Δρ. Ιωάννης Βενέτης και η Δρ. Ιφιγένεια Θεοδωρίδου θα παραδώσουν δοκιμαστικό μάθημα, με τίτλο

Εισαγωγή στον περιβαλλοντικό και αστικό σχεδιασμό
,


στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς τους για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός με Περιβαλλοντική Οπτική».

Ο κάθε υποψήφιος έχει στη διάθεσή του τριάντα (30) λεπτά, για να αναπτύξει το μάθημά του, και δέκα (10) λεπτά, στη συνέχεια, για συζήτηση και ερωτήσεις.

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών να το παρακολουθήσουν.