Ανακοίνωση δοκιμαστικού μαθήματος


Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Πέμπτη 26, Μαΐου 2016 15:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.)

Την Τρίτη 7 Ιουνίου, κατά τις ώρες από τις 10:00΄ έως τις 14:00΄, στην αίθουσα 208 της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1ος  όροφος της πτέρυγας Τμήματος Αρχιτεκτόνων), η Δρ. Ευθυμία Αμανατίδου, η Δρ. Χριστίνα Κακδέρη, η Δρ. Ιουλία Μωραΐτου και ο Δρ. Αναστάσιος Χάρδας θα παραδώσουν δοκιμαστικό μάθημα, στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς τους για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ε.Ε.».

Ο κάθε υποψήφιος θα παραδώσει το μάθημά του με αλφαβητική σειρά, με κοινό για όλους θέμα, το οποίο θα ανακοινωθεί πριν την 7η Ιουνίου.

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης να το παρακολουθήσουν.