Παράταση στην ημερομηνία υποβολής εκτενών περιλήψεων στο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος της ΕΠΕΣ και του ΤΕΕ/ΤΚΜ


Εκδηλώσεις
Τρίτη 14, Ιουνίου 2016 11:30

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Με την παρούσα ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση μέχρι την 30 η Ιουνίου 2016 για την υποβολή των εκτενών περιλήψεων προς την οργανωτική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνέδριου Σκυροδέματος που διοργανώνουν από κοινού η ΕΠΕΣ και το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο :

«Κατασκευές από Σκυρόδεμα»

Το συνέδριο θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της HELEXPO στο διάστημα 10-12 Νοεμβρίου 2016. Πληροφορίες για το συνέδριο καθώς επίσης και πληροφορίες μορφοποίησης των εκτενών περιλήψεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΠΕΣ: « http://www.epes.org.gr » και του ΤΕΕ ΤΚΜ:« http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm ». Οι περιλήψεις υποβάλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: epes_conference@sendtodropbox.com