Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Αναλυτική Χημεία»


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τετάρτη 13, Ιουλίου 2016 14:29

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Αναλυτική Χημεία» (Υποψήφια: Ρωξάνη Τζήμου-Τσιτουρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1179374)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΡΩΞΑΝΗ ΤΖΗΜΟΥ-ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1179374

Αποτέλεσμα κρίσης